Monika Tarnowska

mt

dr Monika Tarnowska

Psycholog, psychoterapeuta w szkoleniu, naukowiec i dydaktyk.

Studia magisterskie na kierunku psychologia (w trybie MISH) ukończyła na  Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, tam też uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Ukończyła dwuletni Podyplomowy Staż Psychoterapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS (profil pomocy dzieciom i młodzieży oraz profil pomocy osobom dorosłym),  czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii INTRA oraz dwustopniowe szkolenie w terapii EMDR. Prowadzi indywidualną psychoterapię osób dorosłych i młodzieży w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju. Jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Klinicznej Dziecka na Uniwersytecie SWPS. Uczy psychologicznej diagnozy klinicznej oraz psychopatologii. Prowadzi badania dotyczące czynników istotnych dla mentalizacji u dzieci w wieku przedszkolnym oraz uwarunkowań rozwoju kompetencji diagnostycznych wśród studentów i absolwentów psychologii.

Jest członkinią Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Należy do Society for Personality and Social Psychology, European Association of Social Psychology, The British Psychological Society (oraz Division of Clinical Psychology of the British Psychological Society), Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej oraz Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kontakt

Napisz do nas 

Fotografie na stronie pochodzą ze zbioru rodziny Pytko (fot. Jerzy Pytko)